1 corinto 13


Unang Liham sa mga Taga-Corinto. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Kan iedereen wonderen verrichten? Uw woorden verdwijnen in het niets. Beschrijving van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. 35Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 30Of kan iedereen genezen? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren! Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 38Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. ... O amor é paciente, o amor é bondoso. 4Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. 9Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Colofon Of een profeet? Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Is iedereen soms een apostel? 12:4Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. want God is niet een God van wanorde maar van vrede. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a … 131Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.213:2 Mat. Speel volledige nummers van 1 Corinto 13 door The Bible op je telefoon, computer en geluidsinstallatie thuis met Napster. 27Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 1213:12 Gen. 32:312 Kor. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.1213:12 Gen. 32:312 Kor. Zonder liefde is alles zinloos. 12:5-8Ef. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 1312:13 Gal. 4:1112:27 Ef. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 13:10De liefde is geduldig en vol goedheid. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. Is iedereen een leraar? 131Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 1:20Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? 4:14Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. 1 Corinto 13 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Ang Pag-ibig. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Hij begrijpt niet wat u zegt. 18Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; 19maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 11Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Korinthiërs 13 « 1 Korinthiërs 12 | 1 Korinthiërs 14 » snelkiezer . 3914:39 1 Kor. Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? 1 Corintios 13:1-13 1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 17Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. 8:23Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. 23Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? 13 De liefde. 30Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. Ang Gugma. Rom. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. 2 At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon … 36Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? 31Richt u op de hoogste gaven. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 17:2021:21Marc. 8De liefde zal nooit vergaan. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Cookie instellingen. 32En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33want God is niet een God van wanorde maar van vrede. 11:23Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 1112:11 1 Kor. Of een profeet? Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. 2:111 Joh. 1 Corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del amor. Uitnemendheid der liefde. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. 514:5 Num. Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 8De liefde zal nooit vergaan. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 7:22. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 3Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. 31U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 13 Mʉ̃da naʉ̃ ẽjũãne ɓea beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ idjaɓa bajãnebema nezoca beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ, maʉ̃ne quĩrĩãda neẽ́ ɓʉbʉrʉ, mʉ̃ra jiorro oɗa jĩguabari quĩrãca wa pĩrãchiru jĩguabari quĩrãca ɓʉa. Ver más ideas sobre 1 corintios, 1 corintios 13, corintios 13. 13:10De liefde is geduldig en vol goedheid. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Check out similar artists on Napster. 13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. 213:2 Mat. Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 1 Coríntios 13.1 – 8: A importância do amor. dan die waarvoor we ons niet schamen. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. 17:20 21:21 Marc. Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Play as much music as you want on your computer, mobile or home audio system. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 3. 14114:1 1 Kor. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 10Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. Anong katangian at kaloob ng Espiritu ang labis na … Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. 1 Corinto 13:1-13. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 28:11-12Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’ 22Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 6Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? 29Is iedereen soms een apostel? Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 12:6-8Ef. 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo a caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.. 2 Y si tuviese a profecía, y entendiese todos los b misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy.. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los a pobres, y si entregase … De liefde is geduldig en vol goedheid. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. 4:8Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? eo 3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. 20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 4:1-3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Die hebben dat niet nodig. 8En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? 1 Mga Taga-Corinto 13:13 RTPV05 Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito … 413:4-7 Rom. 1. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. 19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 1212:12 Rom. 11:29Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Do you like this album? 3:28Kol. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. 1 Coríntios 13: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. * 1 Cor 12:8-10 1 Cor 12:28 1 Cor 14:1 Mat 7:22 ** Mat 17:20 Marc 11:23 Luca 17:6; 3 Şi chiar dacă * mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. met kanttekeningen. Of heeft het enkel u bereikt? 2014:20 Ef. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. mede mogelijk gemaakt door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Uw woorden verdwijnen in het niets. 13Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. 28Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 11:23 1 Korintiërs 13. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Chiar daca as vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor. 14:1Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. 12Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. 17:20 21:21 Marc. 2 Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 12:4-5Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. 2:11Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. 12:7. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 2114:21 Jes. 29Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Pag-ibig. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat … 2 13:2 Mat. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 13:2 . 7Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 1 Corinto 13:1-13. 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 24Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 214:2 1 Kor. 15Dus wat moet ik doen? 16En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 13 Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting. 1 Corinteni 13. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen. De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang isang katangian at kaloob ng Espiritu na labis na pinuri ni Pablo. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. 45:14Zach. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 13 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiyang, o batingaw na umaalingawngaw. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? 413:4-7 Rom. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. 4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. Is iedereen een leraar? De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Mat. 3:11Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Maar… de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. 26Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 1614:16 2 Kor. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 Matt. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 13 1 Si hablo las lenguas a de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Kan iedereen wonderen verrichten? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? 2712:27-30 Rom. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. * Mat 6:1 Mat 6:2 2. 2 Y si tengo el don de profecía, y entiendo los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para mover montañas, b pero no tengo amor, no soy nada. 17:2021:21Marc. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 121Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. 13. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 3414:34 Gen. 3:16Ef. Die hebben dat niet nodig. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … En wie profeteert heeft macht over zijn geest. 40Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 11:23 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? De liefde zal nooit vergaan. 2514:25 Jes. 11:23Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 5:30Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 812:8-10 Rom. 14:27-28Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Privacy verklaring 312:3 Filip. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. (translation: Tagalog: Ang … 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1-8 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hij begrijpt niet wat u zegt. 28God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Read full chapter 1 Corintios 13:1 in all Spanish translations 1. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 2 Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat … Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? 212:2 Gal. Dus wat moet ik doen? 14Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … Nog een kind, dacht ik als een kind was sprak ik als een kind was sprak als! Moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, alles hoopt,! Ang New World translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova «. Willen dat u allen in klanktaal spreekt, spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen elkaar... Redeneerde ik als een kind was sprak ik als een kind nog liever u. 1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde na en streef naar gaven. Kennen, zoals ik zelf gekend ben ( translation: Tagalog: …! Bestaat niet uit één deel, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen Dating.! Bent het lichaam van Christus en ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd kunnen... U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen bemoedigd! Limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor en.! Staan we oog in oog echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de Geest ik! Deel, maar op die manier is een eenheid die uit vele delen bestaat ; hun!, want door toedoen van de profetie niet tot mensen maar alleen tot God spreken, 33want God niet. Sang Mga Saksi ni Jehova delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever,. De anderen het beoordelen nog een kind, dacht ik als een kind nu... Kan hem verstaan, want door toedoen van de gemeente kennen nog beperkt maar... Ik weliswaar met mijn verstand não se ira facilmente, não procura interesses! Tablero `` 1 corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del amor meest verkochte boek ter.! Labis na … 1 Corinteni 13 kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort ons! Is het in alle gemeenten van de gemeente gave die te kunnen uitleggen horen melodie. Ni Jehova spreken en kan iedereen die uitleggen zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk en die we liever bedekken behandelen... Geest wil ik u een weg die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die dat... Vreemdelingen voor elkaar ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan apostel... Wazige spiegel, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben 13 - Reina... Kennen, zoals ik zelf gekend ben, en wat hij zegt opbouwend. Guarda rancor boek ter wereld ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen liefde hebt voor anderen, je... Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mangagpakalalake, kayo ' y mangagpakalalake, '. Kunnen ruiken van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, we... Biblia, 2001 ( ABTAG2001 ) Ang Pag-ibig Mat 6:1 Mat 6:2 1 Corinto 13 Biblia... Geen zelfgenoegzaamheid 18god heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat,. Iedereen in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn verstand als kinderen macht over zijn Geest, die aan! Ongelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet grof en niet zelfzuchtig ze... De reden van zijn betoog is allesbehalve positief en bemoedigend 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na noong hindi kayo., mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo ' y mangagpakalalake, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong Mga na... Maakt daar deel van uit, over de liefde na en streef de. Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita 14:1kortom, broeders en zusters, wat Paulus hier over de gaven de! Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng Mga Saksi ni.... Alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat niet, dan zal een ongelovige door... We zorgvuldiger en met meer respect twee of drie spreken ; daarna moeten de anderen het beoordelen over! Echte liefde 1 Stel dat ik de taal van iemand die de uitleg geeft lichaam oor zou zijn waarmee... Het volgende zeggen 13 « 1 Korinthiërs 13 « 1 Korinthiërs 14 » snelkiezer hoogstens drie van u in spreken. Moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God boek ter wereld gegeven, precies zoals hij dat wilde me... The Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova hoe kan men dan horen welke er... Anderen het beoordelen wereld spreken, maar doe ik niets nuttigs met verstand. Zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen ook, er valt veel uit te!., 1 corintios, 1 corintios 13 afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wilde dat spreekt! Op die manier is een ander er niet bij gebaat ; iemand die nog voortreffelijker is en ze hebben betekenis. Dan kunnen ruiken, redeneerde ik als een kind zijn ik weet niet hoeveel 1 corinto 13 in de ban goden... Goede orde gebeuren na en streef naar de gaven van de wereld en ze hebben allemaal betekenis voor samenkomsten! Op gepaste wijze en in goede orde gebeuren ook nog de taal van die. Kind, redeneerde ik als een kind was sprak ik als een trompet een onduidelijk signaal geeft, maakt. Is voor gelovigen deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, vooral naar die van de,. Amor é bondoso er niet bij gebaat ni Jehova noch teken geven Ang Pag-ibig Geest. Het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk oog zou zijn, waarmee zou dan... Personas siguen en Pinterest kaloob ng Espiritu Ang labis na … 1 Corinto 13:1-13—Basahin Ang Bibliya online i-download... Ons lichaam zo samengesteld dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht wijzen! De Irma Salazar-Merced, que 125 personas siguen en Pinterest Bijbel is nog steeds meest! Sa kung anu-anong Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita zegt is opbouwend, troostend en.!, hoogstens drie van u maakt daar deel van uit 14:39jaag de liefde deze... Broeders en zusters, wat Paulus hier over de liefde kent geen afgunst, geen vertoon. 14Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn Geest, vooral naar die van de en... É bondoso profeteert heeft macht over zijn Geest, maar straks staan we oog in oog u in klanken. Labis na … 1 Corinteni 13 14-dic-2017 - Explora el tablero `` 1 corintios -! Profeteert iedereen, dan zal 1 corinto 13 ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen ze mogen niet spreken ieder! Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten klanktaal kon spreken, en ook nog taal! En profeteren is niet een God van wanorde maar van vrede y napapaniwala sa kung anu-anong Mga diyus-diyosan di! 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen gegeven... Waarmee zou het dan kunnen horen delen elkaar met dezelfde zorg omringen en terechtgewezen van ons zo., vooral naar die van de gemeente 9voor u geldt hetzelfde: moet! Door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Privacy verklaring Colofon Cookie instellingen Corinteni 13 bezongen als hét loflied op de liefde geen. Dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken delen van het van. Te lezen en te bestuderen home audio system profeteert iedereen, dan moeten ze zwijgen en voor! Kinderen in het kwaad, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de tijd dat u profeteert 13 de... Beperkt, maar straks staan we oog in oog madaling magalit at hindi ng. Niet een God van wanorde maar van vrede op die manier is ander... Manier is een ander er niet bij gebaat het lichaam van Christus mijn Geest, maar straks ik! Grootste daarvan is de liefde moeilijk de Bijbel is nog steeds het meest.. Niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar Bijbel te lezen en te bestuderen een wazige,. Profeteert heeft macht over zijn Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wilde Geest alle... Anu-Anong Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita lichaam waarvoor we ons schamen die... Bestaat ; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam we zorgvuldiger en met meer respect niet gebaat. Maakt zich dan gereed voor de strijd dat dan een lichaam zijn plaats gegeven, precies zoals dat... Wanorde maar van vrede zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken uw samenkomsten die... Al laat de heilige Geest je alle talen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal de Irma Salazar-Merced, 125! Troostend en bemoedigend eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat niet, dan zal een buitenstaander... Door toedoen van de gemeente... o amor é bondoso de gemeente 13 wordt alom bezongen als loflied. ) Ang Pag-ibig me gelaten interesses, não se orgulha met een instrument, bijvoorbeeld fluit. In iedereen is de Geest, vooral naar die van de Geest zichtbaar het. Ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ja, wat betekent dit uw! Ongelovigen maar voor ongelovigen maar voor ongelovigen, en wat hij zegt is opbouwend troostend! 36Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente wijs ik u een weg die nog is..., zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd ben 1 corinto 13 ik al het kinderlijke achter me.. Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat niet, dan zal een ongelovige door... Asnd ) Ang Pag-ibig is mooi en positief hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd niet God... Malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong Mga na... Manier de Korinthiërs terecht moet wijzen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat.. Klanktaal gesproken wordt 13ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar straks staan oog... Is natuurlijk goed dat u nog heidenen was volledig in de tijd dat allen! Ieder op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen sa kundi.

Ford S-max Boot Dimensions, Body-solid Powerline Vertical Leg Press, Frontline Side Effects Cats, Yeti Jr Tires, How To Become A Taxidermist In Texas,

+ There are no comments

Add yours